Tuberculosis pulmonum: vergelijkende clinisch-morphologische studie gebaseerd op resectie-praeparaten

Willem Marinus Rijnberg

Onderzoeksoutput

83 Downloads (Pure)

Samenvatting

De bestudering van praeparaten, verkregen door resectie van een long of longdelen bij lijders aan tuberculose van de ademhalingswegen, bracht vele nieuwe gezichtspunten naar voren. Met het resectie-praeparaat in handen wat het mogelijk een vergelijkende clinisch-röntgenologisch en morphologische studie te maken. Het leek de moeite waard de problemen, die daarbij aan de orde kwamen te boek te stellen, onafhankelijk van de vraag of deze al dan niet konden worden opgelost. We hebben getracht in die proefschrift niet alleen gegevens, maar ook vraagstukken te beoordelen en deze in een antal min of meer zelfstandige hoofdstukken vast te leggen. ... Zie: Samenvatting.
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Vos, J.TWM, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning7-jul-1954
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1954

Citeer dit