Tumor microenvironment: preclinical insights into therapy resistance and targeting strategies

Urszula Maria Domanska

Onderzoeksoutput

1051 Downloads (Pure)

Samenvatting

Tumor micromilieu: preklinische inzichten in therapie resistentie en behandelmogelijkheden De ontwikkeling van resistentie tegen anti-kanker behandelingen nog een belangrijk probleem om het uiteindelijke doel, genezing of langdurige controle van kanker, te bereiken. De omgeving waarin de kankercellen zich bevinden (tumor micromilieu) is van groot belang voor het effect van de antikankertherapie. Dit proefschrift handelt over nieuwe inzichten in de rol van twee G eiwit-gekoppelde receptoren als schakel in de cross-talk tussen kanker cellen en hun micromilieu: chemokine receptor 4 (CXCR4) en formylated-peptide receptor 1 (FPR1). Beide receptoren komen voor op kankercellen en hun belangrijkste functie is het beïnvloeden van de bewegelijkheid van de cellen (migratie). Onze preklinische studies laten het aandeel zien van CXCR4/CXCL12 signalering in de micromilieu geïnduceerde resistentie van solide tumoren voor de klassieke behandelingen. Dit chemokine en receptor paar is mogelijk door zijn kenmerken van verhoogde expressie bij anti-kanker behandeling, betrokkenheid bij de resistentie, overleving, uitzaaiing en revascularisatie van tumoren, een waardevol target voor behandeling van solide tumoren. Daarnaast werd de FPR1 receptor onderzocht als belangrijke veroorzaker van metastasering van hooggradige hersentumor cellen. Ieder klein stapje wat leidt tot meer inzicht in de functie en dynamiek van GPCR’s in het tumor micromilieu helpen bij het bij het vinden van nieuwe onderzoeksstrategieën met als einddoel een betere kanker behandeling.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Timmer-Bosscha, Hetty, Supervisor
  • de Vries, Liesbeth, Supervisor
  • Walenkamp-Hageman, Annemiek, Supervisor
Datum van toekenning9-dec-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036764995
Elektronische ISBN's9789036766616
StatusPublished - 2013

Citeer dit