Tumor-specific activation of prodrugs: Is there a role for nuclear medicine?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)845-846
Aantal pagina's2
TijdschriftNuclear Medicine Communications
Volume29
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt-2008

Citeer dit