Tumoren buiten het centrale zenuwstelsel bij de ziekte van Von Hippel-Lindau

G A Veltman, A B Arntzenius, J C Oosterwijk, A A Lycklamaá Nijeholt, F Roelfsema

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageTumors outside of the central nervous system in Von Hippel-Lindau disease
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)823-6
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde
Volume140
Nummer van het tijdschrift15
StatusPublished - 13-apr-1996

Citeer dit