Tumour necrosis factor and lymphotoxin A polymorphisms: a relationship with COPD and its progression?

H. M. Boezen, D. S. Postma*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)8-10
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2007

Citeer dit