Tunable Hybrid Matrices Drive Epithelial Morphogenesis and YAP Translocation

Ying Zhang, Mirjam Zegers, Anika Nagelkerke, Alan Rowan, Paul Span*, Paul Kouwer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TijdschriftAdvanced science
Volume8
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit