Tunable resistivity exponents in the metallic phase of epitaxial nickelates

Qikai Guo*, Saeedeh Farokhipoor, Cesar Magen, Francisco Rivadulla, Beatriz Noheda*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
22 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer2949 (2020)
TijdschriftNature Communications
Volume2949
DOI's
StatusPublished - 11-jun-2020

Citeer dit