Tunable resistivity exponents in the metallic phase of epitaxial nickelates

Qikai Guo*, Saeedeh Farokhipoor, Cesar Magen, Francisco Rivadulla, Beatriz Noheda*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
54 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer2949 (2020)
TijdschriftNature Communications
Volume2949
DOI's
StatusPublished - 11-jun.-2020

Citeer dit