Tuning the electronic properties of metal surfaces and graphene by molecular patterning

Vertaalde titel van de bijdrage: Het afstellen van de elektronische eigenschappen van metaaloppervlakken en grafeen door middel van moleculaire patroonvorming

Jun Li

Onderzoeksoutput

1639 Downloads (Pure)

Samenvatting

We hebben de moleculaire zelf-assemblage van 1,3,5 benzenetriolbenzoëzuur en para-hexafenyldicarbonitril moleculen op grafeen en metalen oppervlakken bestudeerd met rastertunnelmicroscopie, rastertunnelspectroscopie, lage-energie elektronen diffractie en hoek-afhankelijke foto-emissie spectroscopie metingen. Vanwege de lekkende opsluiting die inherent aanwezig is voor moleculair poreuze netwerken, kunnen de opgesloten oppervlaktetoestanden worden gekoppeld, wat resulteert in de vorming van een nieuwe bandstructuur zoals waargenomen in hoek-afhankelijke foto-emissie spectroscopiemetingen.Volgens theoretische overwegingen kunnen de elektronische eigenschappen van grafeen worden gewijzigd wanneer daarop een externe periodieke potentiaal wordt toegepast. Op deze manier houdt de moleculaire patroonvormingsmethode de belofte van het afstemmen van de elektronische eigenschappen van grafeen vanwege het periodieke potentieel dat daardoor wordt geïnduceerd. Daarom is het gunstig om eerst de moleculaire zelf-assemblage gevormd op grafeen te bestuderen. De verschillende adsorpties van de 1,3,5-benzenetriolbenzoëzuur moleculen op Cu(111) en graphene/Cu(111) toonde dat grafeen effectief de geadsorbeerde moleculen ontkoppeld van het onderliggende metaaloppervlak. Door de co-adsorptie van para-hexafenyldicarbonitril moleculen en koperatomen werden 2D metaal-organische gestabiliseerde coördinatienetwerken door metaal-ligand-interacties gesynthetiseerd op grafeen /Ir(111). Onze resultaten tonen aan dat de moleculaire patroonvormingsmethode de constructie mogelijk maakt van 2D-moleculaire rangschikkingen op grote schaal op grafeen, waarvan het potentieel voor het aanpassen van de elektronische eigenschappen van metalen oppervlakken en grafeen nu in een volgende stap kan worden onderzocht.
Vertaalde titel van de bijdrageHet afstellen van de elektronische eigenschappen van metaaloppervlakken en grafeen door middel van moleculaire patroonvorming
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Stöhr, Meike, Supervisor
  • Rudolf, Petra, Supervisor
Datum van toekenning8-jan.-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0341-0
Elektronische ISBN's978-94-034-0340-3
StatusPublished - 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Het afstellen van de elektronische eigenschappen van metaaloppervlakken en grafeen door middel van moleculaire patroonvorming'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit