Turning the simulation session upside down: the supervisor plays the resident

Marcelo Schweller, Adilson Ledubino, Dario Cecilio-Fernandes, Marco Antonio Carvalho-Filho*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1203-1204
  Aantal pagina's3
  TijdschriftMedical Education
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift11
  DOI's
  StatusPublished - nov-2018

  Citeer dit