Turnover products of the apo very low density lipoprotein II messenger RNA from chicken liver

O. Bakker*, A.C. Arnberg, M.H.M. Noteborn, A.J. Winter, G. Ab

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)10109-10118
  Aantal pagina's10
  TijdschriftNucleic Acids Research
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift21
  DOI's
  StatusPublished - 11-nov-1988

  Citeer dit