Tussen Dayton en Brussel: Terugkijken op 25 jaar vrede bouwen in Bosnië

Sipke de Hoop*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  23 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dit artikel analyseert het falende internationale beleid om in Bosnië na 1995 een staat op te bouwen.
  Vertaalde titel van de bijdragebetween Dayton and Brussels: Looking back on 25 years peacebuilding in Bosnia
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)608-614
  Aantal pagina's11
  TijdschriftMilitaire Spectator
  Volume189
  Nummer van het tijdschrift12
  StatusPublished - 14-dec.-2020

  Citeer dit