Tussen egodocument en archief: Twee bronnen over dezelfde oorlog

Lotte Akkerman, Kimberley Bootsma, Bente de Leede

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)39-56
  Aantal pagina's18
  TijdschriftLeidschrift. Historisch Tijdschrift
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - okt.-2016

  Citeer dit