Tussen hoop en vrees: de opvoedingsomgeving van asielzoekerskinderen [Between fear and hope: the childrearing environment of asylum-seeking children]

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageBetween fear and hope: the childrearing environment of asylum-seeking children
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3-17
Aantal pagina's15
TijdschriftOrthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk
Volume53
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2014

Citeer dit