Tussen ideaal en werkelijkheid: De leraar Nederlands in opleiding

Johanna van der Borden, Yke Meindersma, Clary Ravesloot, Geert van Rooijen

OnderzoeksoutputProfessional

148 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)20-25
Aantal pagina's6
TijdschriftLevende Talen Magazine
Volume108
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2021

Keywords

  • lerarenopleiding, Nederlands

Citeer dit