'Twee eeuwen Brits-Nederlandse betrekkingen.' Recensie van: Nigel Ashton and Duco Hellema (red.), "Unspoken allies. Anglo-Dutch relations since 1780" (Amsterdam 2001)

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)461 - 462
  Aantal pagina's2
  TijdschriftInternationale Spectator
  VolumeLVI
  Nummer van het tijdschrift61
  StatusPublished - 2002

  Citeer dit