Twee modellen voor taakdelegatie naar een nurse practitioner op het consultatiebureau

D. Kuiper, G.J. Dijkstra, F.J. Sijtsma, J.W. Groothoff

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)74-79
Aantal pagina's6
TijdschriftJGZ : Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg
Volume40
StatusPublished - 2008

Citeer dit