Tweeluik religie en publiek domein 2020: Handvatten voor gemeenten over de scheiding tussen kerk en staat

Arienne Mulder*, Paul van Sasse van IJsselt

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)161-168
Aantal pagina's8
TijdschriftNTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie
Volume12
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit