Two Sibs With Bardet-Biedl Syndrome Due to Mutations in BBS12: No Clues for Modulation by a Third Mutation in BBS10

Eelco Dulfer*, Lies H. Hoefsloot, Albertus Timmer, Constantijne Mom, Anthonie J. van Essen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2666-2669
Aantal pagina's4
TijdschriftAmerican Journal of Medical Genetics. Part A
Volume152A
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt.-2010

Citeer dit