Two sides to every story: Sex hormones, brain lateralization and gender development

Tess Beking

Onderzoeksoutput

1152 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ondanks een overvloed aan hersenstudies is één van de meest fundamentele basisprincipes van de hersenen – het feit dat we twee hersenhelften hebben met elk hun eigen specialisatie – nog altijd een mysterie. Deze hersenlateralisatie verschilt enigszins tussen mannen en vrouwen en daarom wordt gedacht dat het geslachtshormoon testosteron vóór de geboorte de hersenlateralisatie beïnvloedt als onderdeel van het proces waarbij ook andere sekseverschillen tot stand komen. De literatuur is hier echter niet éénduidig over, mogelijk doordat de noch rol van oestradiol (een ander geslachthormoon) noch de rol van hormonen in de puberteit (een andere belangrijke levensfase) is onderzocht. Ik onderzocht de invloed van testosteron en oestradiol vóór de geboorte en in de puberteit op de ontwikkeling van hersenlateralisatie. Daarnaast onderzocht ik de invloed van deze hormonen op de ontwikkeling van sekseverschillen in gedrag, namelijk genderidentiteit en rolgedrag. Hiervoor maakte ik gebruik van twee unieke data sets: 1) Een studie waarin we kinderen van vóór de geboorte (via een vruchtwaterpunctie bij de moeders) tot in de puberteit volgden. 2) Een studie naar de invloed van hormoontoediening op hersenlateralisatie bij adolescenten met genderdysforie (“transgenders”). Ik vond het volgende:
1. Hersenlateralisatie en genderontwikkeling zijn hele verschillende uitkomstmaten, maar we zagen overeenkomsten in de invloed van geslachtshormonen op beiden.
2. De invloed van hormonen in de puberteit hangt af van de blootstelling aan hormonen vóór de geboorte.
3. Naast testosteron speelt ook oestradiol een belangrijke rol.
4. Het effect van geslachtshormonen hangt af van de ontwikkelingsfase, de cognitieve taak en het geslacht van de deelnemer.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Groothuis, Ton, Supervisor
  • Tucha, Oliver, Supervisor
  • Geuze, Reint H., Co-supervisor
  • Kreukels, B.P.C., Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning11-okt.-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0985-6
Elektronische ISBN's978-94-034-0984-9
StatusPublished - 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Two sides to every story: Sex hormones, brain lateralization and gender development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit