Two-step processes in the population of the 2+2 state via the 197Au(d,3He)196Pt reaction

N. Blasi*, M. N. Harakeh, W. A. Sterrenburg, S. Y. van der Werf

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)653-655
  Aantal pagina's3
  TijdschriftPhysical Review C
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit