Two-step targeting of RCC tumors in mice: Improved tumor uptake and retention with a bivalent chelate

MHGC Kranenborg, OC Boerman, GL Griffiths, JC Oosterwijk, MCA de Weijert, B McBride, HJ Hansen, E Oosterwijk, FHM Corstens

Onderzoeksoutput: Meeting AbstractAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)78P-78P
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Nuclear Medicine
Volume39
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - mei-1998

Citeer dit