Type 2 Diabetes Mellitus in a Dutch Region : Epidemiology and Shared Care

Onderzoeksoutput

614 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Meyboom-de-Jong, B., Supervisor
  • Bilo, Henk, Co-supervisor
Datum van toekenning8-dec-2004
StatusPublished - 8-dec-2004

Citeer dit