UBO-register voor rechtspersonen en personenvennootschappen in de praktijk

Froukje Swinkels, Birgit Snijder-Kuipers

OnderzoeksoutputProfessional

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer341
Pagina's (van-tot)23-27
Aantal pagina's5
TijdschriftTOP: Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk
Volume2020
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - nov-2020

Citeer dit