Ugly, but pure! A votive deposit of as-cast axes from Emmerhout (prov. Drenthe, The Netherlands)?

Stijn Arnoldussen*, Bastiaan Steffens, Bertil van Os

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

18 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)49-54
Aantal pagina's6
TijdschriftLunula Archaeologia protohistorica
Volume28
StatusPublished - 1-dec.-2020

Citeer dit