Ugly, but pure! A votive deposit of as-cast axes from Emmerhout (prov. Drenthe, The Netherlands)?

Stijn Arnoldussen*, Bastiaan Steffens, Bertil van Os

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

23 Downloads (Pure)
Filter
Actief

Zoekresultaten