Uiteindelijk belanghebbende (UBO) in Europa

Birgit Snijder-Kuipers, W.J.H. de Jong*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerJBN 2020/2
Pagina's (van-tot)7-9
Aantal pagina's3
TijdschriftJuridische Berichten Notariaat
Volume2020
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2020

Citeer dit