Uitgaven, kosten en baten van natuur: inventarisatie van de rijksuitgaven aan natuur, bos en landschap en toepassing van maatschappelijke kosten-batenanalyses bij natuurbeleidsverkenningen

Ernst Bos, Machiel Mulder, Wim Wijnen

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
UitgeverijAgricultural Economics Research Institute - LEI
StatusPublished - 1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit