Uitgesproken coagulopathie en hoog risico op trombotische complicaties bij COVID-19: onderzoek is nodig!

Karina Meijer, R. Schutgens, M Kruip*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Coagulopathie, zich uitend in verhoogde D-dimeren, een hoog fibrinogeen en een verlengde protrombinetijd, komt frequent voor bij COVID-19-patiënten, terwijl diffuus intravasale stolling of diepe trombopenieën minder vaak worden waargenomen. Trombotische complicaties zijn voornamelijk veneuze trombosen en komen vooral voor op de intensive care (42%, 13–57%), maar ook op de afdeling (6%), ondanks het gebruik van tromboseprofylaxe met laagmoleculairgewicht heparine. Het landelijk consortium Dutch COVID & Thrombosis Coalition onderzoekt de pathogenese van de coagulopathie, de effectiviteit en veilig-heid van het huidige profylaxebeleid en de behandeling van trombose, de mogelijkheid om het individuele risico op trombose te voorspellen en de langetermijngevolgen van trombose bij COVID-19-patiënten. NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17(COVID-19-SPECIAL):4-8
Vertaalde titel van de bijdragePronounced coagulopathy and high risk of thrombotic complications in COVID-19; research is needed!
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4-8
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Hematologie
Volume17
Nummer van het tijdschriftCOVID-19 special
StatusPublished - aug.-2020

Citeer dit