Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen. Wat is duidelijk na HR 3 december 2004, NJ 2005, 58?

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)30 - 32
Aantal pagina's3
TijdschriftNieuw Erfrecht
Volume2
StatusPublished - 2005

Citeer dit