Uittocht van de uitbuiters? Schets van de Friese landadel in de laatste decennia van de negentiende eeuw

Yme Kuiper

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)13-33
  Aantal pagina's21
  TijdschriftFocaal. Tijdschrift voor antropologie
  Nummer van het tijdschrift8
  StatusPublished - 1988

  Citeer dit