Uitvoering en organisatie van de jeugdgezondheidszorg

Sijmen Reijneveld, R.A. Hirasing

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Behandeling van ziekten en afwijkingen is niet de taak van de jeugdgezondheidszorg. Diagnostiek, verwijzen en behandeladviezen wel (zie paragraaf 6.1).
Jeugdgezondheidszorg is collectieve preventie: wordt ongevraagd en systematisch aangeboden aan alle kinderen (zie paragraaf 6.2).
Kernactiviteiten jeugdgezondheidszorg (zie paragraaf 6.2):
monitoring en signalering: volgen van gezondheid, groei en ontwikkeling;
screeningen en vaccinaties: hielprik, gehoor- en visusproblemen, niet-ingedaalde testis, aangeboren hartafwijkingen, dysplastische heupontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, vaccinaties infectieziekten;
voorlichting en advies: op gebied van borstvoeding, vitamine D en K, roken, buikligging zuigelingen, voeding, opvoeding etc.;
veiligheid bevorderen: preventie, signalering kindermishandeling, verbetering onveilige (verkeers)situaties;
opvoedingsondersteuning: m.b.v. jeugdzorg, jeugd-ggz of maatschappelijk werk.
Organisatie jeugdgezondheidszorg (zie paragraaf 6.3):
0-3-jarigen: consultatiebureaus;
4-19-jarigen: via school;
gemeenten hebben Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Sommige groepen meer zorgbehoeften: allochtone afkomst, speciaal onderwijs, asielzoekers (zie paragraaf 6.3.2).
Originele taal-2Dutch
TitelVolksgezondheid en gezondheidszorg
RedacteurenJ.P. Mackenbach, K. Stronks
Plaats van productieHouten
UitgeverijBohn, Stafleu, Van Loghum
Hoofdstuk6
Pagina's243-268
Aantal pagina's26
ISBN van elektronische versie978-90-368-1088-3
ISBN van geprinte versie9789036813198
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit