Uitvoering van de Huwelijksvermogensrechtverordening en de Partnerschapsvermogensrechtverordening in Nederland

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)553-569
Aantal pagina's17
TijdschriftNederlands Internationaal Privaatrecht
Volume37
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2019

Citeer dit