Uitzwermen of samenklitten? De ruimtelijke spreiding van broers en zussen over stad en land van Noord-Holland, 1850-1940

Jan Kok*, Hilde Bras

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
52 Downloads (Pure)

Samenvatting

Swarming out or sticking together? The dispersal of siblings in the
North-Holland countryside, 1850-1940 Why were some families scattered over a larger area than others? In this article
we use a dataset with the complete life courses of all siblings originating from 210 families, whose parents married in the same village in the commercialized North-western part of the Netherlands in order to discover the determinants of
sibling dispersal. Using multinomial logistic regression, we found that the survival status of the parents, the civil status of the siblings and the size and gender composition of the sibling set were the most important factors behind dispersal patterns.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)115-138
Aantal pagina's34
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume6
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 15-dec.-2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit