Ultrasound Evidence of Injection Within the Nerve Reply

Annelot C. Krediet*, Nizar Moayeri, Gerbrand J. Groen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)289-290
Aantal pagina's2
TijdschriftRegional anesthesia and pain medicine
Volume40
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mei-2015

Citeer dit