ULTRASOUND STUDIES OF HUMAN-FETAL BEHAVIOR

HFR PRECHTL*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

81 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)91-98
Aantal pagina's8
TijdschriftEarly Human Development
Volume12
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1985

Citeer dit