Ultrastructural aspects of wall regeneration byPythium protoplasts

JH Sietsma, JJ CHILD, LR NESBITT, RH HASKINS

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)17-23
  Aantal pagina's7
  TijdschriftAntonie van Leeuwenhoek: Journal of Microbiology
  Volume41
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1975

  Citeer dit