Ultrastructural evidence for two types of gonadotropic cells in the pituitary gland of the male three-spined stickleback, Gasterosteus aculeatus

H Slijkhuis*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  16 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)639-641
  Aantal pagina's3
  TijdschriftGeneral and Comparative Endocrinology
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit