ULTRASTRUCTURE OF HANSENIASPORA ASCOPORES

NJW KREGERVANRIJ

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)225-232
Aantal pagina's8
TijdschriftAntonie van Leeuwenhoek: Journal of Microbiology
Volume43
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1977

Citeer dit