ULTRAVIOLET OBSERVATIONS OF PLANETARY-NEBULAE .1. DETERMINATION OF EXTINCTION

[No Value] POTTASCH, PR WESSELIUS, CC WU, RJ VANDUINEN

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)435-442
Aantal pagina's8
TijdschriftAstronomy & astrophysics
Volume54
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1977

Citeer dit