Uncertainty and financing constraints

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
249 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)297-321
Aantal pagina's25
TijdschriftEuropean Finance Review
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1-jan-2003

Citeer dit