Uncertainty, Time Preferences And Investment in Climate Change Mitigation Technology

Dominic Hauck

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

245 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ondanks de toenemende aanwijzingen dat klimaat verandering een enorme bedreiging vormt voor de mondiale welvaart wordt er nog maar beperkt gebruik gemaakt van zogenoemde 'climate change mitigation' technologieën, zoals de Carbon Capture and Storage (CCS) technologie. CCS vangt CO2 af van de rookgassen van stationaire emissiebronnen en injecteert dit in geologische formaties onder de grond. Het gebruik van CCS is echter nog zeer kleinschalig, tot verrassing van de experts die hadden verwacht dat CCS breed zou worden opgepakt.Dit proefschrift gaat in op de redenen die mogelijkerwijze verklaren waarom het gebruik van CCS technologieën beperkt gebleven is. We concentreren ons op de invloed van lage CO2 prijzen, de onzekerheden in gas en CO2 prijsontwikkelingen en de invloed van lokaal milieu-activisme tegen CCS.

In het tweede deel evalueren we hoe de waarde van CO2 opslagcapaciteit de waarde van CCS als een climate change mitigation technologie beïnvloed, gebruik makend van een ‘real options’ model. We bespreken hoe de opportunity cost van CO2 opslag de totale kosten van het realiseren van CCS-projecten in sterke mate beïnvloeden. In het derde deel van het proefschrift bespreken we hoe lage CO2 prijzen het resultaat zijn van hyperbolische discontering, en we laten zien hoe dit leidt tot afbraak van het klimaatbeleid. Ten slotte analyseren we onder welke omstandigheden investeerders last hebben van lokaal milieu- activisme en onder welke condities lokaal milieu-activisme juist kan leiden tot positieve effecten voor investeerders in CCS.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Jepma, Catrinus, Supervisor
  • Brakman, Steven, Supervisor
  • Haan, Marco, Co-supervisor
Datum van toekenning2-jun.-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7013-2
Elektronische ISBN's978-90-367-7014-9
StatusPublished - 2014

Citeer dit