Under-nutrition and sarcopenic obesity: under-recognised conditions in patients with Sjögren's syndrome?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)s20-s22
Aantal pagina's3
TijdschriftClinical and Experimental Rheumatology
Volume39
Nummer van het tijdschriftsuppl. 133
Vroegere onlinedatum29-sep.-2021
DOI's
StatusPublished - 15-dec.-2021

Citeer dit