Under pressure: Vulnerability and stress in recurrent depression and new technologies to prevent relapse.

Vertaalde titel van de bijdrage: Onder druk: Kwetsbaarheid en stress bij terugkerende depressie en nieuwe technologieën om terugval te voorkomen.

Gemma Kok

Onderzoeksoutput

830 Downloads (Pure)

Samenvatting

Depressie is een veelvoorkomende aandoening, welke gepaard gaat met veel leed voor mensen zelf en hun omgeving. Voor veel mensen is een depressie geen eenmalige, maar een terugkerende aandoening. In dit proefschrift getiteld “Under pressure” zijn potentiële risicofactoren van terugval en het voorkomen van terugval onderzocht bij mensen met terugkerende depressie(s).

Potentiële risicofactoren
Bij mensen die eerdere episoden van depressie meegemaakt hebben, was alledaagse stress geassocieerd met een slechter beloop van depressie. Bovendien vonden we dat de aanwezigheid van een mogelijke persoonlijkheidsstoornis geassocieerd was met verhoogde cognitieve kwetsbaarheid (bijvoorbeeld meer rumineren). Het hebben meegemaakt van trauma’s in de kindertijd, maar ook het hebben van een chronisch somatische ziekte, bleek niet samen te hangen met een slechter beloop van depressie.

Voorkomen van terugval
Psychologische therapieën, tijdens (gedeeltelijk) herstel, lijken effectief in het verminderen van depressieve terugval, eveneens bij weinig voorgaande episoden. Preventie van terugval is daarom van belang voor iedereen die een depressie heeft meegemaakt. Ter vergroting van de toegankelijkheid van zorg, zou internet-therapie uitkomst kunnen bieden. Resultaten tonen dat, in aanvulling op reguliere zorg, een preventieve cognitieve behandeling via het internet, met minimale therapeutenondersteuning en stemmingsmonitoring (Mobiele Cognitieve Therapie), een effectieve en acceptabele manier is ter voorkoming van een toename van depressieve klachten na herstel bij mensen met meerdere voorgaande depressies.

Waarschijnlijk heeft niet iedereen dezelfde soort en vorm van behandeling nodig. Gepersonaliseerde behandeling op basis van specifieke risicofactoren voor terugval binnen een persoon, zou kunnen helpen bij het selecteren van de best mogelijke preventie van terugval behandeling.
Vertaalde titel van de bijdrageOnder druk: Kwetsbaarheid en stress bij terugkerende depressie en nieuwe technologieën om terugval te voorkomen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Bockting, Claudi, Supervisor
  • Smit, Filip, Supervisor, Externe Persoon
  • Burger, Huibert, Co-supervisor
Datum van toekenning29-sep.-2014
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7130-6
Elektronische ISBN's978-90-367-7131-3
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Onder druk: Kwetsbaarheid en stress bij terugkerende depressie en nieuwe technologieën om terugval te voorkomen.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit