Underlying factors in medical school admissions

Nienke R. Schripsema*, Anke M. van Trigt, Jan C. C. Borleffs, Janke Cohen-Schotanus

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)639-640
  Aantal pagina's2
  TijdschriftMedical Education
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - jun-2015

  Citeer dit