Understanding change in psychological treatments for depressive symptoms: The individual matters

Vertaalde titel van de bijdrage: Waarom psychologische behandelingen helpen bij depressieve klachten: The individual matters

  Onderzoeksoutput

  2257 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Depressieve klachten kunnen het functioneren in het dagelijks leven ernstig beperken. Gelukkig zijn er psychologische behandelingen beschikbaar die depressieve klachten kunnen verminderen, zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en mindfulness training. Alleen werken deze behandelingen beter voor sommigen dan voor anderen en is er weinig bekend over waardoor verbeteringen in stemming precies veroorzaakt worden. De centrale vragen in dit proefschrift zijn of verbeteringen in stemming verklaard kunnen worden door wat mensen leren tijdens de behandeling en de houding van mensen tegenover de behandeling. We toonden aan dat mensen die een mindfulness training volgen vaak een betere stemming hebben als ze de dag ervoor meer mindful waren; meer aandacht hadden voor ervaringen in het hier en nu zonder deze te veroordelen. Mensen waren meer mindful op dagen waarop ze een meditatie of yoga oefening deden. Verder toont dit proefschrift aan dat diabetes patiënten met depressieve klachten meer baat hebben bij CGT en mindfulness training als ze hogere verwachtingen van deze behandelingen hebben. Mensen met hoge verwachtingen lijken zich meer in te zetten, aangezien ze de behandelingen vaker afronden en meer huiswerk maken tijdens mindfulness training. Daarnaast blijkt dat het achter de doelen en taken van de behandeling staan en een band ervaren met de therapeut niet voorspellend is voor de effectiviteit van mindfulness training, maar wel voor CGT. Samenvattend laat dit proefschrift het belang zien van het trainen van specifieke vaardigheden, dat het positieve effect van deze vaardigheden verschilt tussen mensen en dat het van de ontvanger afhangt of psychologische behandelingen effectief zijn.
  Vertaalde titel van de bijdrageWaarom psychologische behandelingen helpen bij depressieve klachten: The individual matters
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Sanderman, Robbert, Supervisor
  • Emmelkamp, Paulus, Supervisor
  • Schroevers, Maya, Co-supervisor
  • Fleer, Joke, Co-supervisor
  Datum van toekenning29-sep.-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7224-2
  Elektronische ISBN's978-90-367-7223-5
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit