Understanding entrepreneurship in the local context: Population decline, ageing and density

Vertaalde titel van de bijdrage: Ondernemerschap in de lokale context: Krimp, vergrijzing en bevolkingsdichtheid

Heike Delfmann

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  1847 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Ondernemerschap in de lokale context
  Krimp, vergrijzing en bevolkingsdichtheid

  Bevolkingskrimp is een bekend verschijnsel voor de meeste Europese landen. Vele regio’s krimpen reeds, ook in Nederland. Krimp is een complexe kwestie waar vele sociale en economische gevolgen mee gemoeid zijn. Krimp versterkt tegelijkertijd het proces van vergrijzing. Niet alleen worden we ouder, maar ook méér mensen worden oud. Vergrijzing veroorzaakt een relatieve krimp van de beroepsbevolking. Wat betekent deze ontwikkeling voor onze samenleving en economie? Wat zijn de mogelijke gevolgen en hoe moeten we daar mee omgaan?

  Dit onderzoek bekijkt de rol van ondernemerschap in de sociale en economische veerkracht van regio’s gekarakteriseerd door krimp en vergrijzing. De link tussen krimp en het niveau en de vorm van ondernemerschap wordt onderzocht om te kunnen bepalen of er een causale relatie is tussen deze aspecten. In eerste instantie wordt dit door middel van kwantitatieve methoden onderzocht. Uit de resultaten daarvan blijkt dat de gevolgen van krimp helemaal niet zo erg zijn. Ondernemerschap in krimpgebieden genereert weliswaar minder werkgelegenheid dan ondernemerschap in groeigebieden, maar er worden wel degelijk nieuwe bedrijven gestart en deze nieuwe bedrijven leveren ook een bijdrage aan de werkgelegenheid.

  De kwantitatieve data analyse is aangevuld met een case study in zowel Nederland als Engeland waar diepte interviews en focusgroepdiscussies zijn afgenomen. Deze case study levert nieuwe, niet-economische, inzichten op in de rol van ondernemerschap binnen een gemeenschap. Kleine bedrijven dragen bij aan het creëren van sociaal kapitaal door sociale interactie tussen bewoners te bevorderen en hebben op deze manier een positieve uitwerking op de kwaliteit van leven in de gemeenschap.
  Vertaalde titel van de bijdrageOndernemerschap in de lokale context: Krimp, vergrijzing en bevolkingsdichtheid
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • McCann, Philip, Supervisor
  • van Dijk, Jouke, Supervisor
  • Koster, Sierdjan, Co-supervisor
  Datum van toekenning23-apr.-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-6259-615-3
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit