Understanding how land is exchanged: co-ordination mechanisms and transaction costs

D.B. Needham, G.R.W. de Kam

OnderzoeksoutputAcademic

35 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2061-2076
TijdschriftUrban Studies
Volume41
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit