Understanding neurocognitive working mechanisms of relapse prevention - the role of emotion regulation in remitted major depressive disorder

M. J. Van Tol*, R. Eike, R. Van Kleef, J. B. Marsman, E. Van Valen, A. Aleman, C. Bockting

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S202-S203
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Neuropsychopharmacology
Volume40
DOI's
StatusPublished - nov-2020
Evenement33rd Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology (ECNP) -
Duur: 12-sep-202015-sep-2020

Citeer dit