Het begrijpen van de effecten van menselijk kapitaal op economische groei

Onderzoeksoutput

4824 Downloads (Pure)

Samenvatting

Er is veel consensus in de literatuur met betrekking tot het belang van onderwijs, dat wil zeggen menselijk kapitaal. Zowel voor de economie als voor de maatschappij als geheel heeft onderwijs grote waarde: het genereert geldelijke omzet, maar ook sociaal rendement. Dit proefschrift onderzoekt het belang van onderwijs, en dus menselijk kapitaal, voor het faciliteren van snellere economische groei.

Ten eerste laat ik de veronderstelling los dat een gewerkt uur een constante hoeveelheid arbeidsdiensten oplevert. Pas afgestudeerden wijken van eerdere cohorten af met betrekking tot de arbeidsdiensten per gewerkt uur die zij leveren. Deze vintage effecten van menselijk kapitaal spelen een grote rol in de verklaring van het verschil in de trans-Atlantische productiviteitsgroei tussen 1995 en 2005.

Ten tweede kijk ik opnieuw naar het vermogen van menselijk kapitaal om externaliteiten te genereren door middel van technologische vooruitgang en adoptie van technologie. Om potentiële externaliteiten op te sporen, gebruik ik een methode die menselijk kapitaal met de totale factor productiviteit verbindt. Externaliteiten worden gegenereerd door tertiair opgeleide mensen en hangen in hoge mate af van het niveau van de technologische ontwikkeling van een land.

Ten derde onderzoek ik internationale “spill-overs” van menselijk kapitaal. Ik analyseer de impact van migratie op het menselijk kapitaal van het thuis land en kom tot de conclusie dat landen met een hogere emigratie van vakbekwame werknemers een snellere groei in hun kennisintensieve industrieën laten zien. Dit suggereert een ‘brain gain’ in plaats van ‘brain drain’.
Vertaalde titel van de bijdrageHet begrijpen van de effecten van menselijk kapitaal op economische groei
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Timmer, Marcel, Supervisor
  • Inklaar, Robert, Supervisor
Datum van toekenning2-nov-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0174-4
Elektronische ISBN's978-94-034-0173-7
StatusPublished - 2017

Citeer dit