Understanding the Finance of Welfare: What Welfare costs and How to Pay for it

Max Groneck*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)360-361
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational journal of social welfare
Volume19
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jul-2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit